De KanjerKetting

De diagnose van kanker bij een kind is een zware klap. De behandeling van kinderkanker is lang en zwaar. Om de patiëntjes aan te moedigen tijdens deze stressvolle periode, schenkt Run for Hope hen kanjerkralen gedurende de hele behandeling.

Wat is de KanjerKetting ?

Na elke ingreep (bloedafname, chemotherapie, radiotherapie, punctie, bloedtransfusie, stamcel- en beenmergtransplantatie, …), krijgt het kind een bijhorende kraal. Al deze kralen vormen stilaan een mooie, kleurrijke ketting die symbool staat voor het verloop van de behandeling van het kind.

Wat is het doel van de KanjerKetting ?

De kanjerkralen zijn kleine beloningen die het kind door de zware en ingrijpende behandeling helpen.

Maar de KanjerKetting is meer …

— De ketting maakt concreet wat voor een kind zo ongrijpbaar is. De kralen helpen het kind om zijn ziekte en behandeling beter te begrijpen.

— De ketting maakt het makkelijker om zijn ziekteverhaal te vertellen aan vrienden, broers en zussen, grootouders.

— De ouders kunnen de ketting ook als leidraad gebruiken om uitleg te geven en het kind voor te bereiden op de verschillende ingrepen.

— Op het einde van de behandeling, heeft het kind een unieke ketting die symbool staat voor de afgelegde weg en zijn persoonlijk verhaal.

Hoe kan je de KanjerKetting steunen ?

De kanjerkralen die geleidelijk de KanjerKetting vormen, worden gratis aangeboden aan jonge kankerpatiënten.

De KanjerKetting is een Europees project geïnitieerd door de VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker). De kralen zijn speciaal voor dit project gemaakt en zijn niet verkrijgbaar in de handel.

1 jaar kanjerkralen schenken aan een kankerpatiëntje kost gemiddeld 120€.

Doe een gift van het bedrag van je keuze aan Run for Hope en steun heel concreet een kankerpatiëntje door hem kanjerkralen te schenken :

Rekening van de Koning Boudewijnstichting :
IBAN  BE10 0000 0000 0404   BIC  BPOTBEB1

Vermeld in de vrije vermelding : 125/0015/01066

Door de  CIJFERCODE te vermelden, ben je verzekerd dat je gift toegewezen wordt aan de KanjerKetting.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan Run for Hope. De giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestort bedrag (art. 145/33 WIB). De Stichting stuurt het fiscaal attest in de maand februari van het volgend jaar.

Hartelijk dank voor je steun !