Onze projecten 2017

De complete herinrichting van een zorg- en welzijnskamer (CU Saint-Luc)

Run for Hope heeft een zorg- en welzijnskamer gefinancierd op de kinderoncologie afdeling. Het doel is de kinderen en jongeren, opgenomen in het ziekenhuis wegens kanker, een rustige, aantrekkelijke en comfortabele omgeving aan te aanbieden om de stress van de patiëntjes maximaal te verminderen tijdens de dikwijls zware en invasieve behandelingen. De zorgkamer wordt eveneens gebruikt voor schoonheidszorgen bij tieners waarvan het zelfbeeld sterk ondermijnd wordt door de ziekte. De massage therapeuten geven er eveneens ‘welzijn’ massages. Deze massages verminderen de stress en de ongerustheid van de patiëntjes en hebben een gunstig effect op de pijn en de neveneffecten van de behandelingen.

Project 100% gerealiseerd

Nieuwe evaluatietesten voor een betere opvolging op neurologisch en logopedisch vlak (CU Saint-Luc)

Run for Hope heeft de aankoop van een nieuwe testbatterij gefinancierd voor een betere opvolging van de patiëntjes op neuropsychologisch vlak (aandacht, concentratie, geheugen en redenering) en op logopedisch vlak (taal, lezen, spelling, rekenen). Het doel is de neveneffecten van de ziekte en de behandeling zo veel mogelijk te beperken en de impact op het onderwijs, de sociale integratie en de levenskwaliteit erna te minimaliseren.

Project 100% gerealiseerd

De rouwbegeleiding van families voor het jaar 2017 (CU Saint-Luc)

De praatgroep werd opgezet door een mama van de afdeling, waarvan het kind spijtig genoeg de strijd tegen kanker verloren heeft, en die toen geen antwoord vond aan haar noden. De praatgroep wordt geanimeerd door 2 psychologen en een coördinatrice en is enkel bestemd voor families van overleden kinderen die behandeld werden op de afdeling kinderhemato-oncologie van Saint-Luc. De praatgroep komt 1x/trimester samen. De families kunnen rekenen op een luisterend oor en steun zolang ze dit nodig achten. Om de continuïteit van de praatgroep te garanderen heeft Run for Hope alle functioneringskosten voor het jaar 2017 voor onze rekening genomen.

Project 100% gerealiseerd