Wens je niet te lopen maar ons te steunen …

Elke € verhoogt onze wilskracht om, op 19 mei 2019, de 20km door Brussel tot het uiterste te lopen, ten voordele van de kinderen en jongeren met kanker !

Moedig ons aan en steun één van onze projecten door het bedrag van je keuze te storten op de rekening van Run for Hope, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Rekening van de Koning Boudewinstichting : IBAN  BE10 0000 0000 0404   BIC  BPOTBEB1

Vermeld in de vrije mededeling :

>>> 125/0015/00662 + naam en voornaam van de gesponsorde loper
om het project Start to Move te steunen (UZ Leuven)

>>> 125/0015/00561 + naam en voornaam van de gesponsorde loper
om de projecten Tuin & Zootherapie te steunen (CU Saint-Luc)

>>> 125/0015/00763 + naam en voornaam van de gesponsorde loper
om de projecten rond begeleiding van ouders, broers & zussen buiten het ziekenhuis te steunen (Keloa & TRI-angles)

De vermelding van de CIJFERCODE bepaalt aan welk project je donatie zal worden toegewezen +  de vermelding van de NAAM VAN DE LOPER laat ons toe hem/haar te informeren van je steun.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan Run for Hope. De giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestort bedrag (art. 145/33 WIB). De Stichting stuurt het fiscaal attest in de maand februari van het volgend jaar.

Een oprechte dank je wel voor je vrijgevigheid !