Wens je niet te lopen maar ons te steunen …

Elke euro verhoogt onze wilskracht om op 31 mei 2020 de 20km door Brussel tot het uiterste te lopen, ten voordele van de kinderen en jongeren met kanker !

Moedig ons aan en steun één van onze projecten door het bedrag van je keuze te storten op de rekening van Run for Hope, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Rekening van de Koning Boudewinstichting : IBAN  BE10 0000 0000 0404   BIC  BPOTBEB1

Vermeld in de vrije mededeling :

>>> 125 / 0015 / 01369 + de naam van de gesponsorde loper
om de projecten massages en groot aquarium te steunen (UZ Leuven)

>>> 125 / 0015 / 01268 + de naam van de gesponsorde loper
om de projecten massages, therapie met dieren en kookworkshops te steunen (CU Saint-Luc Brussel)

>>> 125 / 0015 / 01470 + de naam van de gesponsorde loper
om het project kanjerketting te steunen(UKZKF Brussel)

>>> 125 / 0015 / 01571 + de naam van de gesponsorde loper
om het project Lego miniatuur te steunen (Protoncentrum ParTICLe Leuven)

De vermelding van de CIJFERCODE bepaalt aan welk(e) project(en)/ziekenhuis je donatie zal worden toegewezen
De vermelding van de NAAM VAN DE LOPER laat ons toe hem/haar te informeren van je steun.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan Run for Hope. De giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestort bedrag (art. 145/33 WIB). De Stichting stuurt het fiscaal attest in de maand februari van het volgend jaar.

Een oprechte dank je wel voor je vrijgevigheid !