Onze projecten 2018

Muziektherapie (UZ Leuven)

Muziektherapie helpt het kind met kanker uiting te geven, in muzikale improvisaties en liederen, aan een volledige waaier van emoties : angst, verdriet, pijn, vreugde, boosheid, … Deze gevoelens zijn vaak moeilijk bespreekbaar voor het kind. Via de muziek kan men hierbij stilstaan, zonder hiervoor altijd woorden te moeten zoeken. Run for Hope heeft 1 jaar muziektherapie op de kinderhemato-oncologie afdeling van UZ Leuven gefinancierd.

Project 100% gerealiseerd

Het Donkey Campus project (UZ Leuven)

Run for Hope heeft financiële steun verleend aan het Donkey Campus project van de vzw De Kampenhoeve. De Donkey Campus is een innovatief project waarbij jonge patiënten in remissie ezels verzorgen en trainen tot volwaardige therapiedieren. De ezels worden vervolgens geschonken aan de Kampenhoeve, het grootste Belgische therapeutisch centrum met ezels, voor kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking. Een prachtig project die de jongeren, na hun kankerbehandeling, helpt hun zelfbeeld weer op te bouwen, hun zelfvertrouwen terug te winnen en hen de nodige energie en mentale boost bezorgt.

Project 100% gerealiseerd

Een tuin in het Koning Albert II Instituut (CU Saint-Luc)

Dit project wordt over 2 jaren gespreid (2018-2019).
Wij wensen een tuin te financieren voor de kinderen en jongeren die voor kanker opgenomen zijn in het toekomstig gebouw van het Koning Albert II Instituut. Het nieuw gebouw zal, vanaf 2020, onder éénzelfde dak, alle competenties inzake oncologie en hematologie van de Cliniques Universitaires Saint-Luc Brussel samenbrengen, voor volwassenen en kinderen. De behandeling van kinderkanker gaat gepaard met talrijke hospitalisaties (van soms meerdere weken), intensieve zorgen en een zeer groot aantal dagverblijven in het ziekenhuis. Een tuin zal ervoor zorgen dat de jonge patiënten fysiek en mentaal even uit de opsluiting van hun kamer of zorgkamer kunnen ontsnappen. Even dezelfde sensaties als de gezonde kinderen terugvinden : frisse lucht happen, spelen, vol verwondering een stukje natuur ontdekken, … Run for Hope wenst dat deze tuin een echte speel-, ontspannings-, creativiteits- en observatieruimte wordt voor de kinderen en jongeren in behandeling in het Koning Albert II Instituut.

Project voor 66% gefinancierd

De kanjerketting (CU Saint-Luc)

De behandeling van kinderkanker is lang en zwaar. Run for Hope moedigt de patiëntjes aan met kralen. Na elke ingreep (prikken om bloed te trekken, chemotherapie, radiotherapie, punctie, …), krijgt het kind een bijhorende kraal die symbool staat voor de ingreep. Al deze kralen vormen samen een mooie en kleurrijke ketting. De ketting maakt concreet wat voor een kind zo ongrijpbaar is. De kralen helpen het kind om zijn ziekte en behandeling beter te begrijpen. De ketting maakt het makkelijker om zijn ziekteverhaal te vertellen aan vrienden, broers en zussen, grootouders. De ouders kunnen de ketting ook als leidraad gebruiken om uitleg te geven en het kind voor te bereiden op de verschillende ingrepen. Op het einde van de behandeling, heeft het kind een unieke ketting die symbool staat voor de afgelegde weg en zijn persoonlijk verhaal.

Project 100% gerealiseerd

Virtuele realiteit (CU Saint-Luc)

Virtuele realiteit (VR) brengt nieuwe perspectieven om de angst te verminderen, de pijn te verzachten en het ongemak van de patiënten te beperken. Om de angst tijdens stresserende, invasieve en pijnlijke behandelingen te verminderen, heeft Run for Hope, voor de jonge kankerpatiënten, modules virtuele realiteit, ontworpen door het Belgisch bedrijf OnComfort en 2 VR headsets met audio componenten aangekocht. Het kind wordt ondergedompeld in een relaxerende omgeving. Het is een vorm van virtuele hypnose.

Project 100% gerealiseerd

2 morfinepompen (CU Saint-Luc)

Run for Hope heeft de aankoop van 2 nieuwe generatie morfinepompen gefinancierd voor het Pediatric Interface team. Interface maakt het mogelijk voor jonge patiënten terug naar huis te keren tijdens de behandeling dankzij een  gecoördineerde interactie tussen de hele zorgstructuur en de thuisomgeving. Als er geen hoop meer is op genezing, biedt Interface het ultieme fysieke comfort, psychologische, sociale en spirituele ondersteuning aan het kind en het gezin.

Project 100% gerealiseerd


Revalidatiemateriaal, taal- en ontwikkelingsspelletjes en logopedische testen
 (CU Saint-Luc)

Run for Hope heeft de aankoop van revalidatiemateriaal, taal- en ontwikkelingsspelletjes en logopedische testen gefinancierd voor een betere opvolging van de patiëntjes op neuropsychologisch vlak (aandacht, concentratie, geheugen en redenering) en op logopedisch vlak (taal, lezen, spelling, rekenen). Het doel is de neveneffecten van de ziekte en de behandeling zo veel mogelijk te beperken en de impact op het onderwijs, de sociale integratie en de levenskwaliteit erna te minimaliseren.

Project 100% gerealiseerd

Bravery Boxes (UC Saint-Luc)

Run for Hope heeft financiële steun verleend aan de vzw La Boîte à Courage die aan de verpleegkundigen dozen vol kleine beloningen voor de jonge patiënten schenkt om de kinderen te belonen voor hun moed tijdens de talloze bloedonderzoeken, puncties, chemotherapieën, radiotherapieën, …

Project 100% gerealiseerd