Onze projecten 2019

Het project Start to Move (UZ Leuven)

Bewegen is goed en heel natuurlijk voor de meeste kinderen. Wanneer een kind kanker heeft, beweegt het veel minder want het voelt zich niet lekker, eet minder, heeft minder energie, is sneller moe en minder levendig. De behandeling is lang en agressief waardoor de algemene conditie en de spierkracht van het kind snel afnemen. Na de behandeling is het verschil in fysiek niveau in vergelijking met de leeftijdgenoten zeer groot. Dit leidt tot frustraties, een laag zelfbeeld en belemmert de integratie na de behandeling op school, de thuisomgeving en de naschoolse activiteiten. Het verhoogt ook het risico op obesitas van het kind. Het is dus belangrijk dat het kind vanaf dag 1 van de behandeling zoveel mogelijk in beweging blijft. Dat wil zeggen bewegen binnen de grenzen. Deze zijn voor elk kind, elke situatie en elke fase anders en kan variëren van even rechtop in bed zitten tot echte fitness en conditietraining. Dit vraagt om de nodige infrastructuur en opgeleide begeleiders (kinesitherapeut en ergotherapeut). Wij wensen hiervoor, binnen het ziekenhuis, ruimtes in te richten en aangepast materiaal, toestellen en IT software aan te schaffen zodat alle jonge kankerpatiënten maximaal bewegen tijdens heel het zorgtraject.

Een tuin in het Koning Albert II Instituut (CU Saint-Luc)

Dit project wordt over 2 jaren gespreid (2018-2019).
Wij wensen een tuin te financieren voor de kinderen en jongeren die voor kanker opgenomen zijn in het toekomstig gebouw van het Koning Albert II Instituut. Het nieuw gebouw zal, vanaf 2020, onder éénzelfde dak, alle competenties inzake oncologie en hematologie van de Cliniques Universitaires Saint-Luc Brussel samenbrengen, voor volwassenen en kinderen. De behandeling van kinderkanker gaat gepaard met talrijke hospitalisaties (van soms meerdere weken), intensieve zorgen en een zeer groot aantal dagverblijven in het ziekenhuis. Een tuin zal ervoor zorgen dat de jonge patiënten fysiek en mentaal even uit de opsluiting van hun kamer of zorgkamer kunnen ontsnappen. Even dezelfde sensaties als de gezonde kinderen terugvinden : frisse lucht happen, spelen, vol verwondering een stukje natuur ontdekken, … Run for Hope wenst dat deze tuin een echte speel-, ontspannings-, creativiteits- en observatieruimte wordt voor de kinderen en jongeren in behandeling in het Koning Albert II Instituut. Dit project is reeds voor 66% gefinancierd dankzij onze 20km door Brussel van 2018.

Psychologische ondersteuning door therapie met dieren (CU Saint-Luc)

Kankerbehandeling veroorzaakt bij sommige kinderen angstaanvallen, verlies van zelfvertrouwen, terugtrekking en moeite met het uitdrukken van emoties. Diertherapie kan deze kinderen helpen. De sessies worden begeleid door psychologen en psychotherapeuten gespecialiseerd in diertherapie. Zij beogen een verandering, een onthulling, een geruststelling. De dieren (Yuki en Truffe de honden, Pluche, Scofield, Nougaty en Sumo de konijnen) die op bezoek komen in het ziekenhuis, volgen een zeer strikt gezondheids-, en hygiëneprotocol met laboratoriumanalyses, uitgebreide vaccinatie en een zeer zorgvuldige en specifieke voorbereiding vóór elke sessie. Wij wensen zoveel mogelijk sessies diertherapie te schenken aan de kankerpatiëntjes in 2019.

Begeleiding van de broers en zussen tijdens het hele behandelingstraject (TRI-angles)

Wanneer een kind kanker krijgt, verandert het leven van het hele gezin ! Ouders passen zich aan en doen hun best maar de vele veranderingen in de gezinscocon hebben onvermijdelijk gevolgen voor de broers en zussen. TRI-angles begeleidt hen tijdens het hele behandelingstraject van het zieke kind (en verder als er geen kans meer is op genezing) door hen een warme, rustgevende ruimte aan te bieden, buiten het ziekenhuis, waar ze hun gevoelens kunnen uiten en delen. Het TRI-angles team bestaat uit gezondheidsprofessionals en biedt broers en zussen activiteiten aan die een terugkeer naar zichzelf en een openheid naar anderen bevordert. Wij wensen deel te nemen aan de financiering van deze activiteiten zodat de broers en zussen uiting kunnen geven aan hun gevoelens, verdriet, boosheid, … en zich ondersteund voelen tijdens deze spannende periode.

Workshops voor ouders van kinderen met kanker (Keloa)

Ouders begeleiden hun kind met kanker met hart en ziel. De prioriteit ligt bij hem, al de rest wordt tussen haakjes geplaatst. Wanneer deze begeleiding eindigt, wanneer het kind terug naar school keert, voelen veel ouders zich enerzijds heel gelukkig en anderzijds een beetje verloren, hulpeloos, gedesoriënteerd. De prioriteiten zijn veranderd. Ze zijn niet helemaal dezelfde meer. Keloa is het initiatief van een moeder wiens kind kanker heeft gehad. Psycho-pedagoge en psychologe van opleiding, creëerde zij de workshop waaraan zij graag had deelgenomen wanneer het dagelijkse leven geleidelijk haar loop hervat. De workshop biedt de ouders de mogelijkheid aan om hun ervaringen te verwoorden en te integreren op verschillende niveaus, terug energie en een levensevenwicht te vinden. Wij wensen deel te nemen aan de financiering van deze 4-daagse workshops.