Projecten 2021

VIRTUELE REALITEIT
De virtual reality kits die Run for Hope in 2018 gefinancierd heeft, bestendigen door de jaarlijkse licentievergoeding van de Oncomfort-software te betalen. 
Virtual reality opent nieuwe wegen voor het verminderen van de angst, het verzachten van de pijn en het verminderen van het ongemak van de patiënt tijdens stressvolle, invasieve of pijnlijke zorg. Het kind wordt ondergedompeld in een ontspannende omgeving. Het is een vorm van virtuele hypnose. (Saint-Luc Brussel)

Projet 100%gerealiseerd

KANJERKETTING
Kinderen in kankerbehandeling aanmoedigen met kanjerkralen. Na elke ingreep (chemotherapie, radiotherapie, operatie, bloedtransfusie, beenmerg transplantatie, …), krijgt het kind een bijhorende kraal die symbool staat voor de ingreep. Al deze kralen vormen samen een mooie en kleurrijke ketting die het ziektetraject van het kind weergeeft. (UZ Leuven, Kinderziekenhuis Brussel & Saint-Luc Brussel) 

Projet 100% gerealiseerd

SNOEZELMOBIEL
Een moment van rust en ontspanning schenken aan de zwakste en meest fragiele patiëntjes, evenals aan kinderen in de palliatieve zorg. De Snoezelmobiel komt thuis bij het zieke kind en zijn gezin om, gedurende 4 dagen, een rustgevende, ontspannende en veilige ruimte te bieden waar de 5 zintuigen geprikkeld worden door muziek, zachte lichteffecten, tactiele en olfactieve sensaties. Een welzijnsbubbel op wielen, door de vereniging Casa Magnolia ingericht tot een heuse snoezelruimte, in een ziekenwagen geschonken door de brandweer van Overijse. (UZ Leuven, Kinderziekenhuis Brussel & Saint-Luc Brussel)

Projet 100%gerealiseerd

WORKSHOPS VOOR OUDERS
Een 4-daagse workshop schenken aan ouders die zich met hart en ziel hebben geïnvesteerd in de begeleiding van hun kind met kanker. Wanneer deze intense begeleiding eindigt, wanneer het kind weer naar school gaat, voelen veel ouders zich opgelucht en gelukkig, maar tegelijkertijd ook een beetje verloren, hulpeloos en gedesoriënteerd. Prioriteiten zijn veranderd. Ze zijn niet helemaal dezelfde meer. Keloa is het initiatief van een moeder wiens kind kanker heeft gehad. Als psychopedagoge en psychologe van opleiding, creëerde ze de workshop waaraan ze graag had willen deelnemen als het dagelijkse leven stilaan zijn loop herneemt. De workshop biedt ouders de mogelijkheid om hun ervaring te verwoorden, op verschillende niveaus te verwerken, er zin aan te geven, waardering toe te kennen aan de afgelegde weg en opnieuw energie en een levensevenwicht te vinden. (Saint-Luc Brussel & Kinderziekenhuis Brussel)

Projet 100%gerealiseerd